مجله آبخوان و قنات 

...............................................................................................................................................

دوفصلنامه آبخوان و قنات، از آبان 1402 توسط گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم دانشگاه بیرجند مدیریت می‌شود. مقالات فصول 1402 و بعد از آن، تغییراتی در راهنمای نویسندگان و فرم‌های موردنیاز مجله نسبت به شماره‌های انتشار قبل خواهند داشت که بایستی محققان، مقالات را براساس راهنمای نویسندگان جدید تهیه و ارسال نمایند. از پژوهشگران محترم تقاضا می‌گردد آخرین نتایج علمی تحقیقات خود در زمینه محورهای مجله را از طریق سایت ارسال نمایند. 

.................................................................................................................................................

محورهای مجله:

1-قنات، تاریخ و فرهنگ

2-مدلسازی آب زیرزمینی

3-هیدرولیک محیط متخلخل

4-مطالعات کمی و کیفی آبخوان

5-هیدروژئوشیمی و هیدروژئوفیزیک 

6-اثر خشکسالی و تغییراقلیم بر آبخوان

7-استفاده از فناوری‌های نوین در مسائل آب زیرزمینی

.................................................................................................................................................

 پیکره تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­ کند. 

................................................................................................................................................

میانگین مدت زمان فرآیند داوری: 3 تا 4 هفته

توالی انتشار: دوفصلنامه 

نوع انتشار: الکترونیکی 

 دسترسی آزاد: بله 

مجوز کپی رایت: CC BY-NC 4.0

نوع داوری: دو سو کور 

زبان نشریه: فارسی

زبان چکیده: فارسی - انگلیسی (بعد از پذیرش مقاله، چکیده مبسوط انگلیسی نیز از نویسنده دریافت خواهد شد)

هزینه پذیرش نهایی: ندارد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، شهریور 1402، صفحه 1-180 

مکان یابی سد زیرزمینی با هدف تامین آب معدن سنگ آهن سنگان، خواف

صفحه 117-137

مجید دشتی برمکی؛ زهرا یزدانی نوری؛ طالب مرادی نژاد


سنجش آسیب‌پذیری آبخوان دشت خضری با استفاده از روش‌های DRASTIC و GODS

صفحه 151-168

امیر بسکابادی؛ سیدناصر باشی ازغدی؛ فرهاد خام چین مقدم


ابر واژگان

نشریات مرتبط