با همکاری انجمن هیدرولیک ایران

دوفصلنامه آبخوان و قنات با مجوز شماره 79362 تاریخ 1396/02/18 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط گروه پژوهشی خشکسالی و تغییر اقلیم دانشگاه بیرجند و با همکاری انجمن هیدرولیک ایران منتشر می‌گردد. از پژوهشگران محترم تقاضا می‌گردد آخرین نتایج علمی تحقیقات خود در زمینه محورهای مجله را از طریق سایت ارسال نمایند. سیاست داوری تخصصی این نشریه در بررسی متن مقالات به صورت دو سوناشناس است. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند. تمامی مقالات ارسالی توسط نرم‌افزار تشخیصی سرقت ادبی (همیاب) بررسی می‌شوند تا از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

سیاست دسترسی آزاد: Open Access - این مجله متعهد به ارائه دسترسی آزاد و فوری به تمام مقالات منتشر شده است.

اهداف و حیطه فعالیت (محورهای نشریه): قنات، تاریخ و فرهنگ - مدلسازی آب زیرزمینی - هیدرولیک محیط متخلخل - مطالعات کمی و کیفی آبخوان - هیدروژئوشیمی و هیدروژئوفیزیک - اثر خشکسالی و تغییراقلیم بر آبخوان - استفاده از فناوری‌های نوین در مسائل آب زیرزمینی

نوع داوری: دو سو کور (Double blind review)

مجوز انتشار: مقالات علمی پژوهشی

مجوز کپی رایت: CC BY-NC 4.0

هزینه ارسال و انتشار مقاله: هیچ هزینه ای برای ارسال، داوری همتا یا انتشار در این مجله وجود ندارد.

نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی: همیاب

میانگین مدت زمان فرآیند داوری: 3 الی 4 هفته

دوره انتشار: دو فصلنامه

نوع انتشار: الکترونیکی

زبان نشریه: فارسی با چکیده انگلیسی (بعد از پذیرش مقاله، چکیده مبسوط انگلیسی نیز از نویسنده دریافت خواهد شد)

اطلاعات تماس با دبیرخانه نشریه: jaaq@birjand.ac.ir

ابر واژگان

نشریات مرتبط