کلیدواژه‌ها = روش تحلیل خاکستری
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی حوضه‌های آبریز درجه دو بر اساس شدت عوامل تهدید آب با روش تحلیل رابطه خاکستری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-155

حجت خزیمه نژاد؛ حنیف کازرونی؛ حامد حسنلو؛ رامیار علی رمایی